Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

Version 1.0, januar 2019

Indledning

Mailadresse for kontakt: kontakt@missgreyclub.dk, for kundeservice: kundeservice@missgreyclub.dk. MGC er en medlemsclub og digital abonnementstjeneste, som giver sine medlemmer adgang til eksklusivt indhold, tilbud på produkter, chatforum mm. indenfor sex og samliv på smartphone eller andre enheder med internetadgang. For at blive medlem af MGC, skal du være mindst 18 år og være bemyndiget til at indgå aftaler samt acceptere at være bundet af vilkårene. MGC kan endvidere afvise anmodninger om medlemskab uden nærmere begrundelse. Medlemsbetingelserne samt privatlivspolitik på MGC gælder alle medlemmer, som MGC indgår aftale med om adgang til medlemstjenesten. Medlemsbetingelserne er gældende for medlemskaber oprettet fra den 1. januar 2019 og frem. Medlemsbetingelserne kan kun fraviges ved en skriftlig aftale.

Accept af abonnementsbetingelser

Når du opretter dig som medlem på MGC, og får din egen konto, klikker du et afkrydsningsfelt af, som erklærer, at du er indforstået med medlemsbetingelserne samt privatlivspolitikken på MGC, og at du er indforstået med at overholde vilkårene. MGC kan til enhver tid, og uden varsel, ophæve aftalen, eller bryde din adgang til medlemstjenesten, hvis du som medlem misligholder medlemsbetingelserne.

Ethvert nyt medlem på MGC får tilsendt et brugernavn og adgangskode på e-mail. Det bliver brugt til at logge ind med på medlemstjenestens medlemsområde. Hvert medlem får adgang til sin egen profilside. Både brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal behandles som sådan. Brugen af medlemstjenesten sker på eget ansvar.

Gratis prøveperiode på MGC

På MGC er der altid en gratis prøveperiode først. Denne er angivet til 14 dage, som anført ved tilmelding. Vores gratis prøveperiode er påtænkt til at give brugeren muligheden for først at prøve medlemstjenesten af helt gratis, hvorefter medlemmet beslutter, hvorvidt vedkommende ønsker at fortsætte abonnementet eller ej. Når du tilmelder dig medlemstjenesten, vil du dog automatisk blive opsat til en månedlig abonnementsordning efter prøveperiodens udløb, medmindre du opsiger dit medlemsskab på MGC inden den sidste dag i den nævnte gratis prøveperiode. Hvis du opsiger inden den sidste dag i den gratis prøveperiode, vil du ikke modtage en opkrævning, og dermed bliver abonnementet annulleret. Det er kun muligt at benytte den gratis prøveperiode en enkelt gang pr. år. MGC vurderer efter eget skøn, hvorvidt en bruger har adgang til en gratis prøveperiode.

Fortrydelsesret

I det sekund, du opretter dig som medlem på MGC, er der tilknyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, du opretter dig som medlem, og 14 dage efter. Det betyder også, at din fortrydelsesret løber på samme tidspunkt som din gratis prøveperiode. Hvis du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du blot opsige dit abonnement i den nævnte periode på de 14 dage fra det tidspunkt du opretter dig som medlem og frem. Du kan opsige dit abonnement på din egen brugerprofil. Opstår der problemer med dette, så skal du kontakte kundeservice på: kundeservice@missgreyclub.dk. Det skal du gøre inden de 14 dage udløber, da det løbende abonnement ellers vil starte med månedlig betaling – dog uden binding, som normalt.

Opsigelse af medlemskab og bindingsperiode

Et medlemskab på MGC bliver fornyet hver måned på ubestemt tid, medmindre du som medlem selv opsiger dit abonnement eller medlemstjenesten lukker ned. Et medlemskab kan opsiges til enhver tid, da der ikke er binding på medlemskabet. For at opsige medlemskabet, skal det ske dagen før en ny månedlig transaktion. Hvis ikke medlemmet gør dette, vil der foregå en ny månedlig opkrævning, og medlemmet har derfor endnu en periode på MGC. Herefter vil der ikke bliver trukket yderligere på din konto, medmindre, du som medlem selv genaktiverer dit medlemskab. Som medlem kan du opsige medlemskabet ved at besøge medlemstjenesten og logge ind på din egen personlige bruger. Det er vigtigt at påpege, at MGC også kan opsige medlemskabet af medlemmet, hvis denne ikke overholder medlemsbetingelserne, eller hvis medlemmet på anden vis deltager i ulovlig eller svigagtig brug af medlemstjenesten.

Indmeldelse og betaling

Ved indmeldelse er der, som beskrevet, 14 dages gratis prøveperiode. Herefter betaler medlemmet abonnementet månedsvis forud. Dette er gældende indtil medlemmet selv opsiger sit medlemsskab. Medlemmet bliver derfor opkrævet hver 30. dag regnet fra det tidspunkt, hvor abonnementet er påbegyndt, efter den gratis prøveperiode på 14 dage, hvor medlemskabet ikke er blevet opsagt inden da. Prisen på et medlemskab på medlemstjenesten er at finde på MGC under fanen “priser”. Alle priser er påført og inkluderet moms. Betalingen kan ske med kreditkort, debetkort eller andre betalingsmåder, som MGC informerer brugeren om. MGC anvender samarbejde med tredjepartsudbydere af betalingstjenester, som skal modtage alle dine betalinger.

Ansvars og hæftelsesforhold

Fra det øjeblik, den gratis prøveperiode på 14 dage udløber, og du som medlem fortsætter med medlemskab på MGC, er du som kortholder forpligtet til at betale det fulde beløb hver eneste måned, til medlemskabet bliver opsagt.  

Ændring i priser, rettigheder samt forpligtelser

MGC angiver medlemsskabets pris under fanen “priser”, og forbeholder sig retten til delvist at ændre prisen for medlemstjenesten og/eller i nærværende medlemsbetingelser. Medlemmer af MGC skal dog have besked om sådanne ændringer pr. e-mail eller direkte på medlemstjenesten senest 30 dage inden ændringen eller ændringerne træder i kraft.

Som et led i medlemstjenesten kan MGC kontakte dig pr. e-mail, SMS og MMS (hvis dette kommer på medlemstjenesten) eller direkte via medlemstjenesten i det henseende at underrette om gældende og/eller nye funktioner samt indhold. MGC kan endvidere kontakte dig pr. e-mail, SMS og MMS (hvis dette kommer på medlemstjenesten) eller direkte via medlemstjenesten med det formål at udføre markedsføringsaktiviteter og salgskampagner eksempelvis med henblik på mersalg af medlemstjenesten eller nye produktrabatter og medlemsfordele vedrørende MGC. Denne kommunikation imellem medlemmet og MGC sker i overensstemmelse med privatlivspolitikken på MGC.

Medlemstjenesten er stillet til rådighed for det betalende medlem alle 7 dage om ugen i alle døgnets timer. Her kan MGC som udbyder ikke fuldt ud garantere, at medlemstjenesten vil være helt fri for fejl og midlertidige afbrydelser. Hvis der skulle ske en fejl, flere fejl, eller afbrydelser i medlemstjenesten, har MGC ret til at håndtere og afhjælpe disse, uden at det betegnes som misligholdelse af aftalen imellem medlemmet og MGC, det vil sige nærværende medlemsbetingelser.

MGC har endvidere tilladelse til at lukke ned for medlemstjenesten for at kunne udføre større driftsopgaver, opgraderinger, justeringer, ændringer og vedligeholdelse. Denne nedlukning skal ske indenfor rimelighedens grænser. Hvis der skulle være tale om store og betydelige afbrydelser, der varer over 24 timer, vil alle medlemmer bliver informeret herom inden disse finder sted.

Medlemmets rettigheder og medlemsforpligtelser

Det er medlemmets eget ansvar at sikre sig, at de afgivne oplysninger ved registrering af et medlemskab er korrekte, herunder kontooplysninger og personoplysninger samt kontaktoplysninger som e-mail. Medlemmet har pligt til underrette MGC om eventuelle ændringer i de afgivne oplysninger og/eller selv opdatere sin oplysninger på sin brugerprofil. Som medlem skal du have en aktiv e-mailadresse, så relevant information og kontakt opretholdes imellem MGC og medlem.  

Medlemmet hos MGC har ret til at benytte medlemstjenesten alt det medlemmet vil, men udelukkende til privat brug. Brugerkontoen, herunder brugernavn og adgangskode, er personlig og må ikke deles med andre eller benyttes af andre. Det et tillige strengt forbudt at dele indhold fra medlemstjenesten på offentlige fora, medier eller på anden vis til offentlig skue. Medlemstjenesten er en anonym tjeneste, som kun giver adgang til indhold via et betalt medlemskab for privatpersoner. Som forlængelse af nævnte forbud mod at dele indhold udenfor medlemstjenesten, må brugeren ikke kopiere, afspille eller udbedre indhold fra medlemstjenesten jf. vores næste punkter: “Rettigheder, ophavsret og ejerskab – immaterielle rettigheder” samt “Indhold og softwarelicens – totalt forbud mod at kopiere indhold”.       

Du accepterer endvidere at du ikke bruger medlemstjenesten til svigagtige formål eller i forbindelse med en lovovertrædelse eller andre former for ulovlig aktivitet, misbrug og/eller tiltag.

Rettigheder, ophavsret og ejerskab – immaterielle rettigheder

Alt indhold på medlemstjenesten (www.missgreyclub.dk) er udelukkende lavet til personligt og ikke-kommerciel anvendelse. Indholdet er beregnet til underholdningsformål, oplysningsformål, tilbudsside og som socialt netværk brugerne imellem samt lignende. Medlemstjenesten tilhører udelukkende MGC og dertilhørende varemærker, servicemærker, tekster, kildekoder, handelsnavne, visuelle produktelementer (b.la. fotografik, grafik, billeder, logoer, videoer, design og sideopsætning), brugergenereret content i henhold til tekst fra beskeder, chatforum samt spørgsmål og svar, og andre immaterielle rettigheder til tjenesten, eller det indhold i tjenesten, som er tilgængeligt for dig, er beskyttet af lovgivningen og ejet af MGC. Ved aftale om medlemskab overdrager medlemmet endvidere sine profiloplysninger, profilfoto, coverfoto, profiltekst, kommentarer, content og øvrige data samt rettigheder hertil til MGC. Overdragelsen og brugen heraf er uden tidsmæssig begrænsning. MGC beholder altså den fulde ejendomsret til tjenesten og alle tilhørende immaterielle rettigheder. Tilmed overdrager MGC ingen rettigheder eller ejendomsret til medlemstjenesten til sine medlemmer, ligesom MGC heller ikke overdrager rettigheder og ejendomsret til det indhold, der er tilgængeligt for dig, som medlem på MGC, og ved brug af medlemstjenesten.

Indhold og softwarelicens – totalt forbud mod at kopiere indhold

Som medlem på MGC må du ikke kopiere, dele eller optage indhold, der er forbeholdt betalende medlemmer til ikke-betalende medlemmer, kommercielt brug og øvrige personer. Hvis dette bliver overtrådt, vil overtrædelsen blive retsforfulgt. Det betyder, nærmere forklaret, at du som medlem ikke må (kommercielt eller i andet øjemed og formål) kopiere, ændre, udvikle tekst, fremvise, offentliggøre, udbrede, udsende, fremsende, sælge, udleje, udlåne, underlicensere, rundsende, distribuere eller på anden måde gøre brug af materiale og/eller hele medlemstjenesten samt dele af medlemstjenesten til eller for en tredjepart uden først at få en klar skriftlig godkendelse af MGC, eller medmindre dette er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning. Hvis du gerne vil bruge indhold fra medlemstjenesten til kommercielle, erhvervsmæssige eller offentlige formål, skal der ske en skriftlig henvendelse på: kundeservice@missgreyclub.dk

Misligholdelse

Med væsentlig misligholdelse kan hver part opsige aftalen med 14 dages skriftlig varsel. Manglende betaling betragtes altid som væsentlig misligholdelse hos medlemmet. Her vil medlemmet få rimelig tid, meldt ud og bestemt af af MGC til medlemmets e-mail, til at rette op på den manglende betaling. Finder dette ikke sted, vil der foregå en opkrævning og nedlukning af medlemskabet.

Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved der forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde eller kunne have taget i betragtning.

Betingelser for profiler på MGC
“God etik og orden”

Som generel betingelse forbeholder MGC sig retten til at på ethvert tidspunkt og helt uden varsel at ændre profiler, eller helt slette og opsige dem, hvis de ikke overholder de generelle medlemsbetingelser samt betingelser for profiler på MGC. Hvis der er tale om mindre overtrædelser i brugen af medlemstjenesten, vil medlemmet få besked herom, og dermed få mulighed for at rette op på overtrædelsen inden udsmidning og nedlukning af abonnementet. Bliver et medlem slettet eller opsagt uden varsel, har medlemmet ret til at vide hvorfor ved skriftlig henvendelse på: kundeservice@missgreyclub.dk. Vælger MGC at slette og opsige medlemmet, vil det ske uden nogen form for dækning af eventuelt tab i forbindelse med, at man ikke har adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden.

Strenge overtrædelser

1. Pædofilt indhold 

Fremgår der stærkt pædofilt indhold på en profil, eller er der et medlem, som sender pædofilt indhold rundt på medlemstjenesten, vil MGC øjeblikkeligt gøre profilen inaktiv, men tilmed også politianmelde hændelsen med medlemmets IP-nummer, som er afgørende for, at politiet kan finde frem til medlemmet, som har stået bag hændelsen.

2. Anonymitet og bibeholdelsen af dette

Hos MGC skal alle medlemmer være anonyme. Det betyder, at du som medlem ikke må bruge dit rigtige navn, adresse eller telefonnummer mm. som kan identificere dig som privatperson. MGC er en anonym medlemstjeneste, som skal fordre, at medlemmer tør dele meget intime tanker, problemstillinger og lyster relateret til sexlivet. Derfor skal den anonyme tilstand være intakt. Denne forskrivelse betyder også, at et medlem ikke må linke til sin private profil på medier som Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat og hjemmesider, som kan identificere medlemmet som privatperson.

Sådan opføre du dig som medlem på MGC

1. Profilbillede og coverbillede

Som følge af ovenstående punkt angående anonymitet på MGC, må et medlem på MGC ikke bruge billeder af sig selv, eller andre privatpersoner, til profilbillede eller coverbillede. Et medlem må gerne være kreativ med valget af profilbillede og coverbillede derudover, så længe, det overholder øvrige medlemsbetingelser. Profilbillede og coverbillede må deslige ikke have stødende eller pornografisk karakter. Billeder, som ikke opfylder nævnte krav, vil blive slettet uden varsel.

2. Profiltekst

Et medlem må gerne lave en god og kreativ profiltekst. Profilteksten skal blot overholde medlemsbetingelserne jf. god etik og orden – samt punktet “Anonymitet og bibeholdelsen af dette”. En profil må ikke indeholde links til eksterne medier, da det anses som reklame og kommercielt brug.

3. Chat, chatforum og beskeder

På MGC er chatforum, chatfunktionen og beskeder oprettet for at skabe mulighed for at interagere med andre medlemmer om spørgsmål relateret til sexlivet – samt almen snak. Derfor er det ikke tilladt at anvende chatforum, chatfunktionen og beskeder til at videresende eller dele kommercielle beskeder og reklame, lave anstødende, pædofilt og pornografisk indhold – chikanerende og/eller diskriminerende indhold samt dele private kontaktoplysninger medmindre andet er anført i indeværende medlemsbetingelser. MGC er ikke på nuværende tidspunkt en platform, som fordrer man mødes privat. Skulle dette ske alligevel, er det på eget ansvar, men i strid med medlemskabet jf. indeværende medlemsbetingelser. MGC kan til enhver tid, og helt uden varsel, slette indhold, profiler og beskeder, såfremt nævnte krav ikke overholdes. Der dækkes ikke tab for den tabte abonnementsperiode.

5. God etik og orden

Helt generelt forpligter du dig som medlem til at opføre dig i god ro og orden på medlemstjenesten, og bibeholde den gode tone og velvillighed til at indgå i et lukket og anonymt community. Du overholder vores etiske retningslinjer, og bruger ikke, eller sender og deler materiale, som ikke tilhører dig, som er ulovligt og har stødende karakter samt materiale som er chikanerende, ærekrænkende, obskønt, misvisende, usømmeligt og er i strid med ophavsret, varemærket, tavshedspligt, forretningshemmeligheder eller øvrige fortrolige oplysninger eller tingligt beskyttede rettigheder, eller på anden vis skadeligt eller ødelæggende for tredjepart. Hvis et medlem er chikanerende og/eller deler, oploader og skriver stødende indhold, har MGC ret til at ekskludere medlemmet fra MGC på ubestemt tid.

Endvidere accepterer du som medlem det vilkår, at medlemstjenestens indhold er content påtænkt personer over 18 år. Det betyder også, at du som medlem, erklærer dig enig i, at du ikke vil lade mindreårige få adgang til medlemstjenesten eller fremvise medlemstjenesten for personer under 18 år.

Øvrige bestemmelser og råd om sikkerhed

MGC anbefaler alle medlemmer på medlemstjenesten at være varsomme og opmærksomme på profiler, som virker mistænkelige og tager unødig meget kontakt. Hvis der er tvivl om en profil, og indhold i beskeder, så kontakt straks kundeservice på: kundeservice@missgreyclub.dk. Virker nogle profiler “maskinskrevne” og meget automatiske, så må du som medlem også gerne kontakte os, da der kan være tale om fup og svindel-personer, som er ude på at misbruge medlemstjenesten. Endelig opfordrer vi til, at du som medlem ikke videregiver betalingsoplysninger, kreditkortnumre, CPR. nr. og adresse samt andre ultrafølsomme oplysninger om dig.

Slutteligt – skulle du være utilfreds over vores medlemstjeneste, vil vi altid gerne høre, hvad vi kan gøre bedre på: kundeservice@missgreyclub.dk. Men er du stærkt utilfreds over medlemstjenesten, er det eneste retsmiddel at afbryde din adgang til medlemskabet med det samme.

Skulle der alligevel opstå en tvist imellem MGC og medlemmet, skal det først søges løst på almindelig vis imellem parterne. Hvis ikke der er enighed, må det bringes til almindelig domstole. EU-Kommissionen har oprettet en hjemmeside for online tvistbilæggelse, som kan hjælpe forbrugere og erhvervsdrivende med at få sluttet eventuelle tvister udenretligt – se link her.

Har du yderligere spørgsmål til brug af tjenesten, eller har du brug for hjælp med login, din konto, funktioner eller lignende, er du hjertens velkommen til at kontakte os på: kundeservice@missgreyclub.dk

Kontaktoplysninger

Kundeservice: kundeservice@missgreyclub.dk